Versek a parazitáról


Fodor József Friss Endre: Faggató magány. Aki Friss Endre első köteteinek kötetlen formában áradó versei után kezébe veszi legújabb könyvét: a legelső, ami szemébe tünik, a formabeli változás. Egy váratlan ellenforradalom zajlott le itt a szabad versek korlátlanságából, a zárt, rímes formák nemes reakciója felé.

versek a parazitáról

És meg kell adni: a zene és ritmus ősi alkotmányának helyreállítása sikerült - éspedig anélkül, versek a parazitáról a költő kifejezésbeli erejéből és költői attitüdjéből bármit is vesztett volna. Ellenkezőleg: ahogy egy sereg sikerült verse is bizonyítja - Friss Endre ebben a kötetében jutott el eddig önmaga legsikerültebb megfogalmazásához.

Oszd meg a versed!

Külsőleges változás történt itt, mely maga után vont lényeges belsőket. A képeknek eddig gyakran önmagukért való parazita gazdagsága felenyhült, a színek megkeményedtek.

versek a parazitáról

Ez a költő fanatizmussal keresi az igazat, a minden dísztől mentes mondanivalót. Törekvése ott, hol a lélek alig követhető, alvilági rezzenéseit igyekszik megfogni, gyakran homályos absztrakciókba fullad. De nagyszerűen érvényesül az olyan versekben, hol a mondanivaló spontán, élménytől fakasztott áradását fogja föl izomkemény mondataiba.

versek a parazitáról

E versek velős tömörségével, zártságával, s rövidségükben is sajátos monumentalitásával nem sok fiatal költő veszi föl a versenyt. Mondanivalójában Friss intellektuális költő. De a gondolatok a születni akarás lázában jelennek meg nála, vajudásuk heves intenzitásával, mi megmenti attól, hogy hideggé váljon.

versek a parazitáról

Ez adja erényeit és hibáit is. A fogalmakat a versek a parazitáról megfogni igyekvő harc gyakran csak a földalatti küzködés dobbanó lármájával s a gesztusok kimerült görcsével jut a felszinre: ahol verseiben csupán az erőfeszítés tiszteletreméltó voltát csodálhatjuk.

versek a parazitáról

De a nemes sokratörés gyakran értékes szilánkokat vet felszínre, különös meglátásokat, egy lelki viviszekció meghökkentő képeit, mik egyes verseiben oly gazdag bőséggel áradnak, hogy egy önmagával marakodó, lázas, diszharmonikus, kínlódó lélek szinte klinikaian hű kórképét adják.

Ez a költő állandó feszültségben, önmagával való bús vitában van - s művészete nem az élet érzéki túltelítettségéből fakadó hangos torkú kitárulás. De tehetsége mint egy belső démon rágja és versei a menekülni, könnyülni vágyó lélek sikoltásai.

A migránskérdés megoldásának lehetséges lépései Európán kívülre vezetnek. Vers a paraziták tűz. Érintett bőr A fentiekben már említésre került, hogy mi okozza a cisztiszercózist. A részleges táplálkozás és a megfelelő táplálék visszaállítja az erőt és enyhíti a gyulladt gyomrot és a beleket.

Ezért legőszintébb ott, hol nem a könnyedséggel kacérkodik, hanem gyötrő rémekkel küzd s telített verssorai úgy dübörögnek, mint a végzet csizmái. Negyedik kötetével Friss Endre azok közé emelkedett, kik az Ady-Babits- generáció utáni költészet komoly irányvonalát alkotják.

A különféle populációk közt sokféle kölcsönhatás lehetséges, ilyen például ragadozó - prédaa parazita-gazda, a parazitoid -gazda, valamint a szimbionta partnerek közti kapcsolat. A fajok közti kapcsolatok ilyen csoportosítása nyilván csak egy közelítés, a természetben átmeneti formák és az egyes kategóriákba be nem sorolható életmódok is megfigyelhetők. Az élősködő az életciklusának jelentős részét a gazdaegyeden gazdaegyedben éli, abból táplálkozik, csökkenti annak túlélési és szaporodási esélyeit tehát virulensesetleg tünetekkel jellemezhető betegséget is okozhat tehát patogén is lehet. Az élősködők rendszerint nem versek a parazitáról meg a gazdát.